Υπηρεσίες

 
Ο κλινικός ψυχολόγος Παναγιώτης Βασιλικός, με έδρα του το Μαρούσι, παρέχει μια ευρύτατη γκάμα υπηρεσιών ψυχοθεραπείας & συμβουλευτικής. Με εμπειρία, εξειδίκευση και ακαδημαϊκή γνώση υψηλής πιστοποίησης προσεγγίζει κάθε περιστατικό μεμονωμένα, με την αρμόζουσα προσοχή και επιστημονική κατάρτιση.

Ο στόχος των υπηρεσιών που παρέχει είναι διττός: Από τη μια, η όσο το δυνατό βαθύτερη και εμπεριστατωμένη προσέγγιση των όποιων περιστατικών και περιπτώσεων με τη δέουσα προσοχή και από την άλλη, η πλήρης αντιμετώπιση και διαχείριση των αιτιών, στις οποίες οφείλονται τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει κανείς.

Μεταξύ άλλων, ο κλινικός ψυχολόγος Παναγιώτης Βασιλικός παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: