Ομαδική Θεραπεία

 
 
Οικογενειακή Θεραπεία
 
 
 
Φαντασθείτε μια μικρή ομάδα ατόμων που συναντιέται για 1,5 με 2 ώρες τακτικά κάθε εβδομάδα. Τα άτομα αυτά κάθονται ισότιμα σε ένα κύκλο και συζητάνε μεταξύ τους. Υπάρχει ο αρχηγός – συντονιστής που διαθέτει τις γνώσεις, εμπειρία και ικανότητα για να βοηθάει την πρόοδο της ομάδας. Φαίνεται ότι ο σκοπός του είναι να μην ελέγχει με άμεσα αυστηρό τρόπο την διαδικασία κάτι που περιμένουμε από ένα αρχηγό, αλλά περισσότερο να ακολουθεί την εξέλιξη της ομάδας.

Δεν πρόκειται για συνάντηση ομάδας εργασίας ή επιτροπής που μοιράζεται μια κοινή ατζέντα, δεν υπάρχει πρόεδρος ή κάποιος
 
 
 
 
ανώτερος ιεραρχικά που πρέπει να αναφερθούν. Δεν πρόκειται για κοινωνική εκδήλωση ούτε συνάντηση για διασκέδαση αφού είναι φανερό ότι ο σκοπός τους είναι σοβαρός. Δεν δίνονται οδηγίες με την μορφή κάποιας τυπικής εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει η φιλοδοξία να κάνουν αλλαγές για την ευρύτερη κοινωνία, δεν μοιάζει με πολιτική συγκέντρωση. Ούτε πρόκειται για θρησκευτική συνάθροιση αφού δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε ανώτερη δύναμη, σε οποιοδήποτε θέμα ηθικής, κάποιου κώδικα ή δεοντολογίας.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι γίνεται μέσα στην ομάδα, στη δυναμική των σχέσεων που δημιουργούνται, στην συνεισφορά τόσο των μελών όσο και του συντονιστή. Οτιδήποτε είναι αυτό που τα μέλη επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν αναζητείται στο πλαίσιο της ομάδας κατά το χρονικό διάστημα που αυτή συναντιέται.
Η ομαδική θεραπεία είναι μία ιδιαίτερη μορφή ψυχοθεραπείας. Υπάρχουν διαφόρων τύπων ομάδες, ποικίλουν δε ανάλογα με την σύνθεση των μελών τους, τους στόχους που επιδιώκουν, επιμέρους διαδικασίες, προσδοκίες και βαθμό συμμετοχής του συντονιστή.

Κάποιο άτομο συμμετέχει σε μια ομάδα γιατί μπορεί να είναι σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό απογοητευμένο από την τωρινή του κατάσταση. Μπορεί να αναζητάει βοήθεια για κάποια ψυχοπαθολογία που αντιμετωπίζει, για θέματα οικογενειακής φύσης ή επειδή βρίσκεται σε κάποια μεταβατική φάση της ζωής του και δυσκολεύεται στην προσαρμογή του. Οποιαδήποτε και αν είναι τα προβλήματα και οι απογοητεύσεις τους τα μέλη της ομάδας μοιράζονται μια κοινή αφετηρία. Ο καθένας προβληματίζεται για τις σχέσεις του με τους άλλους. Αυτό είναι το πεδίο στο οποίο εμφανίζονται όλες οι δυσκολίες και αναζητούνται οι λύσεις.

Όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε απομονωμένοι από το κοινωνικό μας περίγυρο. Η ποιότητα των διαπροσωπικών μας σχέσεων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τόσο την επιτυχία όσο και την ευτυχία μας στην ζωή. Μέσα από τις σχέσεις αυτές πετυχαίνουμε ή αποτυχαίνουμε στη κάλυψη των βασικών μας αναγκών.

Το άτομο με την συμμετοχή του σε μια ομάδα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις διαπροσωπικές του σχέσεις σε ένα εμπιστευτικό περιβάλλον που προάγει προσωπικές αλλαγές. Η θεραπευτική διαδικασία που πραγματοποιείται μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα για να μάθει πράγματα για τον εαυτό του και να μπορεί να χειρίζεται καλύτερα προβλήματα και καταστάσεις που συναντάει έξω στην ζωή του.