Οικογενειακή Θεραπεία

 
 
Οικογενειακή Θεραπεία
 
 
 
Η οικογένεια είναι το πρωταρχικό και εκτός από κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, το πιο ισχυρό και έντονα συναισθηματικό σύστημα στο οποίο όλοι μας ανήκουμε, που διαμορφώνει και συνεχίζει να καθορίζει την πορεία και εξέλιξη της ζωής μας. Όπως σε όλα τα συστήματα οι σχέσεις και οι λειτουργίες είναι αλληλεξαρτώμενες, μια αλλαγή σε ένα μέλος της προκαλεί μια σειρά αντιδράσεων στα υπόλοιπα μέλη. Η επιρροή της οικογένειας απο τα πρώτα βήματα της ζωής μας την καθιστά την μεγαλύτερη πηγή χαράς και ικανοποίησης αλλά και άγχους και προβλημάτων.

Η συναισθηματική αυτή αλληλεξάρτηση πολλές φορές βάζει εμπόδια στην προσπάθεια των μελών της για προσωπκή ανάπτυξη και αυτονομία. Ο
 
 
 
 
στόχος της οικογενειακής θεραπείας είναι να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να προσδιορίσουν τα προσωπικά τους πιστεύω και στόχους ζωής ξέχωρα από το τι η οικογένεια πιστεύει και θεωρεί επιβεβλημένο να γίνεται.

Το επίπεδο της συναισθηματικής ωριμότητας εξαρτάται από το κατά πόσο το άτομο είναι ικανό να σκέφτεται, να σχεδιάζει και να ακολουθεί το δικό του σύστημα αξιών σε μια ζωή που την ορίζει το ίδιο και όχι απλά αντιδρώντας στα μηνύματα και στις υποδείξεις που θεωρεί ότι του επιβάλλουν οι κοντινοί του άνθρωποι. Το άτομο δεν αναζητά συνέχεια την αποδοχή και επιδοκιμασία του άλλου ούτε δημιουργεί σχέσεις με την προσδοκία να του καλύψουν τα συναισθηματικά του κενά.

Η θεραπεία επικεντρώνεται στις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της οικογένειας. Αυτό μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες κάθε μέλους. Το πιο κοντινό και ταυτόχρονα έντονα συναισθηματικό επίπεδο αποτελεί η στενή οικογένεια, δηλαδή οι γονείς και τα παιδιά. Για τους περισσότερους ανθρώπους είναι το πεδίο όπου εκδηλώνεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και παρατηρείται το υψηλότερο κίνητρο για αλλαγή. Το επόμενο επίπεδο είναι η οικογένεια καταγωγής μας. Η σχέση μας με τους γονείς αρχικά και με τα αδέλφια μας στην συνέχεια καθορίζουν αποφασιστικά τον τύπο σχέσεων που επαναλαμβανόμενα δημιουργούμε στην ενήλικη ζωή μας. Κάποιες συμπεριφορές ιδίως τείνουν να επαναλαμβάνονται στον χρόνο από γενιά σε γενιά.

Αν το άτομο καταφέρει να αλλάξει τον ρόλο που παίζει στην οικογένειά του, επιμείνει σ΄αυτό παρά τις αντιδράσεις και χωρίς να αποκοπεί συναισθηματικά από τα υπόλοιπα μέλη της τότε και η οικογένεια αλλάζει προσαρμόζοντας την καινούργια ισορροπία της στην αλλαγή του. Κάθε αλλαγή περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: (α) την αλλαγή αυτή καθ' αυτή, (β) την αντίδραση της οικογένειας στην αλλαγή και (γ) τον χειρισμό και επεξεργασία της αντίδρασης. Οι περισσότεροι από εμάς συνήθως προσπαθούμε να κάνουμε αλλαγές που δεν τις ολοκληρώνουμε όταν αντιμετωπίζουμε την ισχυρή αντίδραση των άλλων.

 
 
 
 
Κλείστε online ραντεβού
 
vriskodoctor