Ατομική Ψυχοθεραπεία

 
 
Ατομική Ψυχοθεραπεία
 
 
 
Η ψυχοθεραπεία είναι η θεραπευτική διαδικασία με χρήση ψυχολογικών μέσων προβλημάτων συναισθηματικής φύσης κατά την οποία μέσα από τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου επιχειρείται α) η αφαίρεση, μετατροπή ή επιβράδυνση της εξέλιξης των υπαρχόντων συμπτωμάτων, β) η μεταβολή διαταραγμένων διαδικασιών συμπεριφοράς και γ) η προαγωγή θετικής ανάπτυξης και εξέλιξης της προσωπικότητας.

Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές τους όλες οι σχολές
 
 
 
 
ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιούν ψυχολογικές τεχνικές έχουν κάποια βασικά κοινά στοιχεία. Απαραίτητη θεωρείται η στενή σχέση που δημιουργείται μεταξύ του ειδικού και του πελάτη του κατά την οποία ενθαρρύνεται να μιλήσει για όλες τις αγωνίες του και τις πιο προσωπικές του εμπειρίες σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον χωρίς ηθικολογίες και κριτική για τη συμπεριφορά του. Ο θεραπευτής με τη ζεστή γεμάτη αποδοχή στάση του ενθαρρύνει και ενισχύει την έκφραση όλων των απωθημένων χωρίς ίχνος ντροπής και αμηχανίας.

Ο στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να παρακινήσει και να στηρίξει το άτομο να αντιληφθεί τα προβλήματα που το απασχολούν, να αποκτήσει μια καλύτερη, πιο συνειδητοποιημένη εικόνα του εαυτού του και να το ενθαρρύνει κάνοντας τις αναγκαίες αλλαγές να προσαρμοσθεί με μεγαλύτερη επιτυχία στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.
 
 
 
 
Κλείστε online ραντεβού
 
vriskodoctor